Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Activiteiten Kalender

Activiteiten Kalender

Activiteiten in deze categorie op 25 oktober:

Algemene Ledenvergadering

ledenvergadering.jpg

Het bestuur roept langs deze weg alle leden op, alsmede ouders van minderjarige leden die zelf niet stemgerechtigd zijn (maar hun stemrecht door hun wettelijk vertegenwoordigers laten uitspreken) tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV), het hoogste orgaan van onze vereniging, waaraan alle bevoegdheden toekomen die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Wanneer: Maandag 25 oktober 2021

Hoe laat?: 20:30 uur

Waar: Clubhuis Alphia


Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen voorzitter en secretaris
 3. Ingekomen Stukken
 4. Notulen Ledenvergadering 18 januari 2021
 5. FinancieĢˆle Jaarstukken van het seizoen 2020/2021
 6. Begroting voor het seizoen 2021/2022
 7. Verslag kascommissie
 8. Verkiezing kascommissie
 9. Voorstel Statutenwijziging & aanpassing Huishoudelijk Reglement
 10. Voorstel tot aanleggen Kunstgras Veld 12 (Veld 4)
 11. Aftredend en herkiesbaar zijn Martijn van Dalen (voorzitter) en Dennis van der Kaaij (Voetbaltechnische zaken)
 12. Voordracht Lid van Verdienste en/of Erelid
 13. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
 14. Sluiting

De diverse tot deze vergadering behorende stukken , inclusief het jaarverslag van de penningmeester, heeft het bestuur vanaf een uur voor de vergadering ter inzage beschikbaar.

Het voorstel tot statutenwijziging zal tenminste vijf dagen vóór de vergadering in de bestuurskamer ter inzage beschikbaar liggen.

Het Bestuur


 

 • 25 oktober 2021 20:30
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!