Cookie beleid v.v. Alphia

De website van v.v. Alphia is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

De 11 gedragsregels tussen trainers/leiders en spelers

De 11 gedragsregels tussen trainers/leiders en spelers

Voetbalvereniging Alphia heeft een 11-tal gedragsregels opgesteld ten opzichte van de relatie tussen trainer/leider en speler. Bij het overtreden van één of meerdere regels, door wie dan ook, wordt er volgens de door het CVSN (Centrum Veilige Sport Nederland) voorgeschreven maatregelen gehandeld.

 1. De trainer/leider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de speler zich veilig kan voelen.

 2. De trainer/leider onthoudt zich ervan de speler te bejegenen op een wijze die de speler in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

 3. De trainer/leider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de speler.

 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de trainer/leider en de jeugdige speler tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

 5. De trainer/leider mag de speler niet op een zodanige wijze aanraken dat de speler en/of de trainer/leider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

 6. De trainer/leider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.

 7. De trainer/leider zal tijdens trainingen, wedstrijden en overige voetbalactiviteiten gereserveerd en met respect omgaan met de speler en met de ruimte waarin de speler zich bevindt, zoals de kleedkamer.

 8. De trainer/leider heeft de plicht - voor zover in zijn/haar vermogen ligt - de speler te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) speler behartigt, is de trainer/leider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, zodat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

 9. De trainer/leider zal de speler geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de trainer/leider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de speler die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

 10. De trainer/leider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de speler is betrokken. Indien de trainer/leider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij/zij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de trainer/leider in de geest hiervan te handelen.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!