Activiteiten Kalender - v.v. Alphia

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Activiteiten Kalender

Activiteiten Kalender

Activiteiten in deze categorie op 31 oktober:

Algemene Ledenvergadering

ledenvergadering.jpg

Het bestuur roept langs deze weg alle leden op, alsmede ouders van minderjarige leden die zelf niet stemgerechtigd zijn (maar hun stemrecht door hun wettelijk vertegenwoordigers laten uitspreken) tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV), het hoogste orgaan van onze vereniging, waaraan alle bevoegdheden toekomen die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Wanneer: Maandag 31 oktober 2022
Hoe laat?: 20:30 uur
Waar: Clubhuis Alphia


Agenda Algemene Ledenvergadering Alphia (31-10-2022):

 1. Mededelingen voorzitter en secretaris
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen Ledenvergadering 25 oktober 2021
 4. Financiële jaarstukken van het seizoen 2021/2022
 5. Begroting voor het seizoen 2022/2023
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing kascommissie
 8. Stand van zaken kunstgras Veld 12 (Veld 4) en LED Verlichting Veld 9 (Veld 2)
 9. Verkiesbaar als bestuurslid vrijwilligerszaken is Saskia Splinter. Aftredend en herkiesbaar zijn Edwin Hengstmengel (secretaris) en Joeri van den Berg (vicevoorzitter)
 10. Voordracht Lid van Verdienste
 11. Rondvraag en wat verder ter tafel komt

 

 • 31 oktober 2022 20:30
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!